Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang- Allah akan menunjukkan jalan-jalanNYA kepada mereka yang bersungguh-sungguh dalam keridhoanNYA (QS.29:69)
Comming Events
Short Messages
 Daftar Nama Guru
Nama : Dra. Titi Sawitri Ertifa
TTL : Yogyakarta, 23 Maret 1963
Jenis Kelamin : P
Agama : Islam
Status Pernikahan : Kawin
Pendidikan : 1998-S1-Kimia UNY Yogyakarta
Jabatan : PNS
Masa Kerja : 24 Tahun
Tahun Mulai Kerja : 1 Februari 1990
Mengajar dikelas : X dan XI
Keterangan : Kepala Laboratorium
     
<< kembali