Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang- Allah akan menunjukkan jalan-jalanNYA kepada mereka yang bersungguh-sungguh dalam keridhoanNYA (QS.29:69)
Comming Events
Short Messages
 Daftar Nama Guru
Nama : Ade Rusli, S. P.
TTL : Bogor, 23 Juli 1979
Jenis Kelamin : L
Agama : Islam
Status Pernikahan : Kawin
Pendidikan : 2002-S1-Ilmu Tanah IPB
Jabatan : GTY
Masa Kerja : 11 Tahun
Tahun Mulai Kerja : 2002
Mengajar dikelas : X dan XI
Keterangan : Wali Kelas XI IPA 1
     
<< kembali